مجلات علمی و پژوهشی رشته منابع طبیعی | مجلات علمی و ترویجی منابع طبیعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته منابع طبیعی

مجلات علمی و پژوهشی رشته منابع طبیعی

 

لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته منابع طبیعی، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته منابع طبیعی مورد تایید وزارت علوم، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته منابع طبیعی وزارت علوم، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی منابع طبیعی وزارت علوم، راهنمایی پذیرش اکسپت مقاله علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی رشته منابع طبیعی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 

1. فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي
ISSN 2228-6063
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
مدير مسئول، سردبير: دكتر فاضل اميري
محل انتشار: بوشهر ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

 


پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

دیدگاهتان را بنویسید