مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی|مجلات علمی و ترویجی مکانیک ماشین های کشاورزی

 مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی|مجلات علمی و ترویجی مکانیک ماشین های کشاورزی

مجلات علمی و پژوهشی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی :

لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی مورد تایید وزارت علوم، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی وزارت علوم، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی مکانیک ماشین های کشاورزی وزارت علوم، راهنمایی پذیرش اکسپت مقاله علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی رشته بیوسیستم و مکانیزاسیون مکانیک ماشین های کشاورزی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 1. مجله پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: دكتر سيدحسن طباطبايي
سردبير: دكتر رحيم ابراهيمي
محل انتشار: شهركرد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 12 »

2. نشريه تحقيقات مهندسي سامانه­ ها و مكانيزاسيون كشاورزي فارسي – انگليسي
ISSN 2476-4612
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
مدير مسئول: دكتر فريبرز عباسي
سردبير: دكتر ارژنگ جوادي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين شماره 69 + متن »

3. فصلنامه تحقيقات مهندسي كشاورزي
ISSN 1735-5672
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
مدير مسئول: دكتر فريبرز عباسي
سردبير: دكتر مرتضي الماسي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال شانزدهم شماره 3 + متن »
»» توقف انتشار

4. دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي
ISSN 6829-2228
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيد محمدرضا مدرس رضوي
سردبير: دكتر محمدحسين عباسپور فرد
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

5. نشريه مهندسي بيوسيستم ايران
ISSN 2008-4803
دوماهنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر كيومرث ابراهيمي
سردبير: دكتر اسداله اكرم
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال چهل و نهم شماره 2 + متن »

6. مجله مهندسي زراعي
ISSN 0254-3648
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز – دانشكده كشاورزي
مدير مسئول: دكتر هوشنگ بهرامي
سردبير: دكتر احمد لندي
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال چهلم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 1387 با عنوان مجله علمي كشاورزي منتشر شده است.


خواندن مطالب ذیل نیز به شما توصیه می شود :


پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

دیدگاهتان را بنویسید