مجلات علمی پژوهشی علوم انسانی

مجلات علوم انسانی - مجلات علمی پژوهشی علوم انسانی

رشته علوم انسانی را میتوان مهمترین رشته از نظر تاثیر گذاری بر جامعه دانست ، یک فرد در این  رشته  میتواند نتیجه پژوهش ها و تحقیقات خود را در قالب یک مقاله نوشته و چاپ آن در مجلات علمی است اگر فرد یک مقاله خوب را ارئه دهد منجر به پیشرفت زندگی مردم میشود و در غیر این صورت منجر به نابودی جامعه خواهد شد . اما این رشته  با تحقیق برروی فعالیت‌های مختلف بشر بررسی می‌شود و روابط آن‌ها با یکدیگر و با دنیای پیرامون مورد مطالعه قرار می‌گیرد. رشته‌های علوم انسانی به ما کمک می کند تا جهان و خود را از دیدگاه های متنوع‌تر و فراتری درک کنیم. با ما همراه باشید .

مقاله نویسی در رشته علوم انسانی

برخی رشته ها نوشتن مقاله های آن ها نیاز به آزمایشگاه ندارد رشته هایی که تحقیقات کتابخانه‌ای و مطالعه کتاب‌ها و مقالات مختلف در سایت‌های علمی پژوهشی معتبر اکتفا می‌شود از این نوع رشته ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد  :

 •   علوم انسانی
 •  فلسفه
 • تاریخ
 • علوم سیاسی
 • ادبیات
 • ترجمه
 •   دین
 • فقه و حقوق

 

برخی رشته ها هم هستند که برعکس رشته هایی که گفتیم در نوشتن مقاله های آن ها نیاز به تجزیه و تحلیل با نرم افزار ها است :

 • روانشناسی
 • زبان‌های آموزشی
 • باستان‌شناسی

 

لیست مجلات علمی پژوهشی

مجلات مختلفی در داخل و خارج از کشور فعالیت دارند که هر کدام به طور تخصصی مقاله‌های مربوط به رشته‌های مختلف علوم انسانی را چاپ می‌کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید