مقاله نویسی ISI

22 - مقاله نویسی ISI

ارتباط با محقیق برای محققان جدای از وظیفه دارای مزییت هایی میباشد که در شبکه سازی فردی میتواند برای فرد محقق بسیار تاثیرر گذار باشد. یک محقق باید بتواند نتیجه دستاورد های چند ساله خود را به گونه ای بنویسد تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند یعنی خوانند بار علمی سنگینی را در طری چندین هفته یا ماه بتوانند جذب کند تا نخواهد راهی که رفته شده را از اول طی کند. این موضوع میتواند ادامه دار باشد . هنگامی که مقاله را به چاپ نرسانید قطعی فردی از مقاله شما باخبر نخواهد بود و نمیتواند شما را در سرچ ها پیدا کند .هدفی که مقاله نویسی  ISI دارد این است که بار علمی افراد به دیگران منتقل شود تا آن ها را هم مشتاق کند در زمینه ای که تحقیق انجام شده به کامل کردن آن بپردازند .

 

مقاله نویسی ISI

مقاله باید دارای دو ویژگی باشد :

  1. باید پیامی عقلانی را برساند و این موضوع باید کاملا واضح و روشن باشد.
  2. ارائه ی مقاله در قالب صحیح به نشریه ی مذکور
مطلب پیشنهادی :  مجلات حسابداری | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی حسابداری

هر چقدر هم که یک ارائه زیبا و بادقت باشد، مقاله منتشر نخواهد شد مگر اینکه نتیجه گیری واضح و معقولی ارائه دهد (سردبیران نشریه های مطرح علمی همواره دوست دارند به نویسندگانی که نتایج تحقیقاتشان قابل انتشار است اما در انتشار آنها به زبان خارجی مشکل دارند کمک کنند).

 

دیدگاهتان را بنویسید