نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله

روش تحقیق مقاله - نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله

نوشتن مقاله میتواند یک موضوع کاری باشد که میتواند نظر داروان یک مجله را جلب کند و شانس مقاله را برای گرفتن اکسپت افزایش دهد یا میتواند یک موضوع و هدف برای افزایش دانش یا شهرت باشد موضوعی که میتواند بر دانش یک فرد بیفزاید و کشفیات یا تجربیات یک فرد را انتشار دهد . اما در همه این جنبه ها یک عامل به نام روش تحقیق مقاله اثیر گذار است . که میتواند آن ها را به موفقیت برساند . مقاله فقط شامل نوشته یک بحث علمی نیست باید چگونگی انجام آن را هم شرح دهید . با ما هکمراه باشید تا در راستای نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله یک نتیجه خوب را بدست آوریم .

روش تحقیق مقاله

به خوانا و روشن باید روش تحقیق مقاله در اول آن ذکر شود تا شک و شبه ای برای داروان بوجود نیاید . یک فرد پس از این که توضیحات را ارائه دادید باید بتواند با روش هایی که گفته شده نتایجی مانند بدست آورد . خواننده باید بفهمد که شما چگونه این نتیجه را بدست آوردید .

مطلب پیشنهادی :  حفظ مالکیت حقوقی مقاله

بخش روش تحقیق مقاله باید شامل چه مطالبی باشد؟

در این بخش باید تمامی توضیحات به صورت کامل داده شود که از چه روش هایی برای انجام مقاله استفاده شده است در ژورنال های انگلیسی این بخش را با نام Materials and Methods یا Methodology  معرفی میکنند و در بخش فارسی این بخش را با نام مواد و روش‌ها میشناسند و معغرفی میکنند.

ساختار کلی بخش روش تحقیق مقاله

چه زمانی برای نوشتن این بخش مناسب است ؟ بهترین زمان ممکن برای نوشتن این بخش در حال انجام آزمایشات است و مواردی که باید نوشته شوند شامل  :

  • جامعه مورد مطالعه
  • نمونه: در این بخش باید توضیح داده شود که چه کسانی و با چه تعداد و با چه ویژگی‌هایی انتخاب شده‌اند. باید مواد مورد استفاده، نمونه و مکان نمونه‌گیری توصیف شود.
  • ابزار و شیوه جمع‌آوری اطلاعات: روش تهیه مواد آزمایشی و یا شیوه نمونه‌گیری، نحوه اندازه‌گیری‌ها، ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها (مانند پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و غیره) و محاسبات انجام شده در این بخش توضیح داده می‌شود.
  • روش‌های تجزیه و تحلیل داده‎ها: روش‌های آماری و نوع آزمون‎های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‎ها در این قسمت توضیح داده می‌شود.
  • ملاحظات اخلاقی: اگر مطالعه بر روی نمونه انسانی و یا حیوانات انجام شده است، باید نکات اخلاقی و کد کمیته اخلاق در بخش ملاحظات اخلاقی آورده شود.
مطلب پیشنهادی :  مهلت مجدد ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ آغاز شد

 

دیدگاهتان را بنویسید