نکات کلیدی نوشتن مقاله

table coffe - نکات کلیدی نوشتن مقاله

  مقاله  = داستان

شما باید بدانید که چرا به دنبال یک داستان میروید و انتهای آن چیست اصلا چرا باید افراد به خواندن این داستان علامقه مند شوند ، آیا برای آن ها سود آور است . آیا به اطلاعات علمی آنها می افزاید – میخواهید واقعیت را بگویید یا از آینده حرف بزنید موضوع چیست ؟!!!

داستان بر چه اساس جذاب میشود .

همانطور که گفتیم پشتیبانی داستان موفقیت در آن نیست و ایده ها  و خدماتی است که میخواهید در افق ها ارائه دهید آنچه که پیش روی همه است این مورد در نکات کلیدی نوشتن مقاله  نقش بسزایی دارد .

کلی نگری و جزئی شدن در مطالب (Top-Down)

مانند مطرح نمودن ایده های کلی و سپس ریز شدن در آن و پرداختن به جزئیات

 پرهیز از پاراگراف های یک جمله ای

جملات باید ترکیب های موافق داشته باشند و باهم همخوانی پیدا کنند ، جملاتی که در رابطه با دوموضوع یا دذوزمان متفاوت هستند  نباید در یک پاراگراف نوشته شوند و توضیح داده شوند .

مطلب پیشنهادی :  پایان نامه رشته حسابداری

قرار گیری در جایگاه خواننده

خود را در جایگاه خواننده قرار دهید تا بتوانید ضعف ها و مشکلات را احساس کنید یا میتوانید از دوستان خود کمک بگیرید تا مقاله را بخوانند اما به آن ها نگویید که مقاله را خودتان نوشته اید آن را در نقش کاری مطرح کنید .

خواننده را در یک مسیر هدایت کنید

سعی کنید خواننده را ماننده یک موسیقی همراهی کنید که اگر در برخی اوقات نوت مخالف نزنید چرا که آن را از مسیر داستان جدا خواهید کرد .

ممنون که همراه مابودید نکات کلیدی نوشتن مقاله یعنی رئایت تمامی عناصر ریز چرا که از ریزه کاری ها ساختار زیبایی به عمل می آید شما باید یک طرح کلی را برای نوشتن مقاله مانند یک نقشه پیاده کنید و بدانید که در هر کجای مطالب خود کاربر را به کدام سمت بکشانید مانند سیاست یک سریال که در جاهای حساس تمام میشود و به آرامی و جذابیت  شروع به بحث میکند.

دیدگاهتان را بنویسید