پایان نامه و پروپوزال مدیریت بازرگانی

Business Management - پایان نامه و پروپوزال مدیریت بازرگانی

شرکت هایی وجود دارند که در زمینه بازرگانی فعالیت میکنند ، موفقیت هایی که این شرکت ها کسب میکنند یکی از دلایل آن وجود مدیر بازرگانی قدرتمند است . مدیر های بازگانی چکاری انجام میدهند ؟ مدیر بازرگانی با فعالیتهایی که آموزش انجام می دهد نقش حیاتی در سود دهی و کاهش ضرر و زیان شرکت ایفا می کند. هدف این بخش کمک به دانشجویان در شناخت این رشته و نوشتن پروپوزال مدیریت بازرگانی می باشد. مشاوره در آموزش انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی از خدماتی است که سایت شریف یار ارائه می دهد.ایجاد ارتباط مناسب بین مشتریان و سایر شرکت ها و موسسات، معرفی محصولات شرکت به نحو مطلوب، جذب حداکثری مشتریان از وظایف مدیر بازرگانی آن موسسه است.

اهداف رشته مدیریت بازرگانی

در طول دوره ی کارشناسی مدیریت بازرگانی اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل مهم و اساسی مدیریت جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد و راه حلهای مختلف در مورد هر کدام از مسائل بررسی شده ودر مورد آنها تصمیمات لازم گرفته می شود.رشته ی کارشناسی این رشته با هدف تربیت و آموزش نیروهای متخصص سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی گوناگونی که در زمینه های بازرگانی فعالیت می کنند ایجاد شده است.این رشته به دنبال تبیین وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی های دانشجویان در زمینه ی شناخت دقیق مسائل اساسی این رشته است.

گرایش ها

  • مالی، بیمه
  • بازرگانی بین الملل
  • بازاریابی
  • مدیریت تحول
  • بازاریابی بین الملل

دروس دوره ی کارشناسی مدیریت بازرگانی

مبانی و کاربردکامپیوتردرمدیریت – ریاضیات وکاربردان درمدیریت1- اصول حسابداری1- آماروکاربردان درمدیریت1- مبانی مدیریت اسلامی الگوهای آن- اقتصادخرد- حقوق اساسی- اصول حسابداری2- ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت – 2- آماروکاربردان درمدیریت2- مبانی سازمان ومدیریت- روانشناسی کار- اقتصادکلان- روش تحقیق درمدیریت- حسابداری صنعتی1- مدیریت رفتارسازمانی- زبان تخصصی1 و2- مدیریت منابع انسانی- مدیریت مالی1- تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم- پول و ارز و بانکداری- بازرگانی بین الملل- زبان تخصصی3 و4- توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی- تحقیق درعملیات – 1- بازاریابی ومدیریت بازار- حسابرسی1- سازمانهای پولی ومالی بین المللی- مدیریت مالی 2- تحقیق درعملیات2- حقوق بازرگانی- بازاریابی بین الملل- سیاست های پولی ومالی- سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع- مدیریت استراتژیک- سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید