پروپوزال نویسی و چهار گام اساسی آن

How to Succeed in Proposal Writing 1 - پروپوزال نویسی و چهار گام اساسی آن

جهت تکمیل پروژه ارشد و پروپوزال نویسی میتوان با ذکر چهار گام آن را بهتر انجام داد و با اصول هایی خاص اما ساده به راحتی به پایان پروپوزال و تکمیل بهتر آن دست پیدا میکنید ، در کل میتوان گفت که در پروپوزال نویسی دقیقا باید این نکته ها را رعایت کرد همراه ما باشید تا به این نکته ها و گام های اساسی درپروپوزال نویسی بپردازیم .

 1. شروع پروپوزال نویسی
  از اساتید راهنما کمک بگیرید و ببینید به چه موضوعی علاقه دارید شما باید بدانید که این مرحله از تمامی مراحل سخت تر است پس با دقت به این مرحله بپردازید .
 2. نوشتن شرح مسئله خود
  این مرحله شامل تحقیقات فراوان است و فقط بیان مساله و سوال کفایت نمیکتد .
 3. استفاده از چهارچوب (مدل) مفهومی
  چیدمان یک نقشه راه مناسب برای موضوع پس از تحقیقات فراوان روی موضوع پروژه باید این بخش را با یک چهار چوب مفهومی تعیین کنید و آشفتگی در این موضوع باعث شکست خواهد شد .
 4. بخش روش تحقیق
  موارد زیر میتوانند در روش تحقیق تاثیر گذار باشند :
  1. روش نمونه گیری و منبع اطلاعات را به درستی تعیین کند.
  2. هر مسئله روش تحقیق خاص خود را دارد. قبل از انتخاب روش تحقیق سازگاری با مسئله را در نظر بگیرید.
  3. روش تحقیق توصیفی انتخابی باید قابلیت تکرار و آموزش انجام دوباره را داشته باشد حتی توسط محققین دیگر.
  4.  روش تحقیق در برگیرنده تمامی موارد مطالع باشد و به خوبی تشریح شود.
  5. ابزار آماری برای تجزیه تحلیل اطلاعات و داده ها کاملا مشخص شود.

با تهیه جدولی به صورت دقیق روش تحقیق پروپوزال را مشخص کنید تا در پروپوزال نویسی با مشکل روبرو نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید