پروپوزال و پروژه مدیریت آموزشی

پروپوزال و پروژه مدیریت آموزشی

پروپوزال و پروژه مدیریت آموزشی

پروپوزال و پروژه مدیریت آموزشی :

در این مقاله به پروپوزال مدیریت آموزشی میپردازیم اما قبل از آن : مدیریت آموزشی در ارتباط با مسائل مرتبط با امور آموزشی نظیربرنامه ریزی آموزشی، سازماندهی، هدایت و رهبری، وسایل،محتواها و روش هایی آموزشی، مشاوره و راهنمایی و سرآموزش انجام ارزشیابی است. رشته ی برنامه ریزی و مدیریت آموزشی از زیر مجموعه های رشته ی علوم تربیتی است. که با هدف تربیت و آموزش جوانانی که قادر باشند در حوزه های مختلفی آموزشی و اداری فعالیت نمایند. راه اندازی شده است. آموزش انجام پروژه مدیریت آموزشی از مهم ترین تحقیقات در زمینه فعالیت های آموزشی است.رشته مدیریت آموزشی در ایران نخستین بار به سال46 در دانشگاه تربیت معلم تهران دایرشد دکترمحمد علی طوسی در تاسیس رشته مدیریت آموزشی درایران فعالیت های زیادی آموزش انجام دادند و نقش به سزایی برعهده داشته اند. به این جهت پدرعلم مدیریت آموزشی ایران به شمار می روند.

اهداف مهم رشته ی مدیریت آموزشی

  • هدایت، همکاری و تقویت نیرو های سازمانی و آموزشی
  • زمینه سازی تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش با کمک به نیرو های سازمانی و آموزشی
  •  اجرای راهکارهایی برای بهبودی و اصلاح آموزش و پرورش
  • یجاد و تقویت روابط انسانی و احترام متقابل عالی ومطلوب بین مدیر و اعضا
  • زمینه سازی مناسب برای بروز خلاقیت و رشد فکری اعضای سازمان

توانایی های لازم برای ورود به رشته ی مدیریت آموزشی

  • داشتن استعداد و توانایی لازم در جهت به کار بستن اصول و فنون مدیریت آموزشی در مراکز آموزشی و تربیتی
  • داشتن علاقه و استعداد لازم در زمینه ی پذیرش و آموزش انجام مسئولیت های مدیریت آموزشی در سطوح مختلف مراکز آموزشی و تربیتی
  • شناخت اصول اساسی مدیریت آموزشی و عوامل روانی فرهنگی اجتماعی و تربیتی جامعه درحیطه ی وظایف مدیریت
  • داشتن تواناییهای لازم در زمینه ی به کار گیری فنون مختلف تحقیق و پژوهش در حوزه های تعلیم و تربیت

دروس رشته ی کارشناسی مدیریت آموزشی

در دوره کارشناسی دانشجو درمجموع تعداد 142 واحد را در 4 سال و طی 8 ترم به شرح زیر می گذرانند:

دروس عمومی: 21 واحد – دروس اصلی: 61 واحد – دروس تخصصی: 44 واحد- دروس پیش نیاز: 6 واحد دروس اختیاری: 10 واحد

رشته ی کارشناسی مدیریت آموزشی

اقتصاد آموزش وپرورش – آموزش وپرورش تطبیقی – روشها وفنون تدریس- جامعه شناسی عمومی – روانشناسی عمومی- اصول و مبانی آموزش وپرورش- روشهای آمارتوصیفی درعلوم تربیتی – تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران – کلیات اقتصاد- روانشناسی تربیتی – روانشناسی رشد( کودکی )- فلسفه آموزش وپرورش – سنجش واندازه گیری درعلوم تربیتی- مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی – روانشناسی رشد(نو جوانی) 2- جامعه شناسی آموزش وپرورش – آموزش وپرورش ابتدائی وراهنمایی ومتوسطه – مقدمات تکنولوژی آموزشی – آموزش وپرورش کودکان استثنائی- مقدمات مشاوره وراهنمایی – آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری – مدیریت عمومی – روشهای آمار استنباطی در علوم تربیتی- مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی
طول دوره تحصیل و تعداد واحد های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

دیدگاهتان را بنویسید