ژورنال‌ ها

class journals iStock 000021675732XSmall - ژورنال‌ ها

مجلاتی در دوره های زمانی مشخص چاپ میشوند که آن ها را ژورنال مینامند . حوزه هایی که این ژورنال ها پوشش میدهند بسیار گسترده است مانند حوزه های علمی بسیار تخصصی یا بخش های بسیار عمومی خاص . ژورنال ها تاثیر بسیار زیادی بر جوامع علمی دارند چرکه هر ساله دستاورد های علمی را به جامعهارائه میدهند و این میتوانند بر جامعه و پیشرفت آن بسیار تاثیر بگذارد . یک تحقیق میتواند بسیار سطح بالا باشد ولی اگر به صورت ژورنال در نیاید به تحقیقات شکست خورده هیچ فرقی نخواهد داشت و یا حتی اصلا چنین تحقیقی وجود نداشته است.

ژورنال‌ ها

چندین هزار ژورنال علمی بسیار معتبر وجود دارد که امروزه قابل دسترس است . بخش مرکزی تحقیقات در دنیای علمی امروز توسط ژورنال ها احاطه شده اند و مقالاتی که بسیار سطح مناسبی هستند به  ژورنال ها تبدیل شده اند .معیار های مختلفی جهت بررسی اعتبار ژورنالهای علمی توسعه یافته اند و موسسات مختلفی اقدام به انتخاب و نمایه کردن این ژورنالها بر اساس این معیارها نموده اند که معتبر ترین آنها موسسه ISI و مهمترین معیار Impact Factor می باشد که در بخش فرآیند چاپ مقاله/شاخص های ژورنالها به آن پرداخته شد. در این قسمت به انواع تقسیم بندی های ژورنالها و همچنین لیست ژورنالها بر اساس معیارهای مختلف خواهیم پرداخت.

ممنون از همراهی شما امیدوارم از خواندن این مقاله در باره اطلاعات مهمی دستگیر شما عزیزان شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید