افیلیشن (Affiliation) چیست؟

payannameman copy 3 - افیلیشن (Affiliation) چیست؟

افیلیشن (Affiliation) چیست؟

منظور از افیلیشن (Affiliation)، نام دانشگاه و یا موسسه‌ای است که نویسنده در هنگام نوشتن و سابمیت مقاله، در آن دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و یا کارمند آن موسسه محسوب می‌شود.

در بیشتر مجلات، افیلیشن نویسنده در صفحه اول و بعد از عنوان مقاله نوشته می‌شود.

ترتیب نوشتن افیلیشن (Affiliation)

افیلیشن نویسنده معمولاً نام موسسه و دانشگاهی است که نویسنده در حال حاضر مشغول فعالیت در آن موسسه و دانشگاه است. ممکن است نویسنده مقاله‌ای، دانشجوی دانشگاهی بوده و هم‌زمان برای موسسه دیگر هم کار کند. در این صورت نویسنده می‌تواند هم نام دانشگاه و هم نام موسسه را‌، به عنوان افیلیشن (Affiliation) بیان کند و هیچ اجباری در مورد ترتیب نام دانشگاه و موسسه وجود ندارد. اما بهتر است نخست نام دانشگاه را ذکر کرده و سپس نام موسسه و سازمانی که برای آن کار می‌کنید، را بنویسید.

اما بعضی مجلات در مورد تعداد افیلیشن نویسندگان محدودیت داشته و تاکید دارند که فقط یک افیلیشن نوشته شود. در این صورت باید نام موسسه‌ای که در آن به طور دائم فعالیت می‌کنید را به عنوان افیلیشن معرفی کرده و  نام موسسه دیگر را در بخش  تقدیر و تشکر مقاله (Acknowledge) به عنوان حامی معرفی کنید.

تغییر افیلیشن (Affiliation)

بعد از سابمیت مقاله و پیش از چاپ آن، می‌توان افیلیشن (Affiliation) مقاله را تغییر داد؛ اما بعد از چاپ مقاله نمی‌توان افیلیشن را تغییر داد و چنین امکانی وجود ندارد.

اگر افیلیشن پس از انتشار مقاله در ژورنالی تغییر کند، لزومی ندارد که نویسنده مجله را از تغییر افیلیشن خود مطلع کند.

مثلاً فردی دانشجوی دانشگاهی بوده و نام آن دانشگاه را به عنوان افیلیشن خود بیان کرده است. حالا او از آن دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و در دانشگاه دیگری مشغول به تحصیل گردیده و یا در سازمان دیگری استخدام شده است. در این صورت نباید به ژورنال ایمیل زد و درخواست تغییر افیلیشن داد. اگر چنین دانشجویی بخواهد دوباره مقاله بنویسد باید نام دانشگاه و سازمان جدیدش را به عنوان افیلیشن ذکر کند.

اما اگر فردی از دانشگاهی فارغ‌التحصیل شده و یا از سازمانی بازنشسته شده و حالا در جای دیگری مشغول به تحصیل و یا کار نیست، می‌تواند نام آن دانشگاه و سازمان را به عنوان افیلیشن بیان کند.

دقت در نوشتن افیلیشن مقاله

همان‌طور که گفته شد بعد از چاپ، نمی‌توان به‌هیچ‌وجه افیلیشن مقاله را تغییر داد. بنابراین در نوشتن افیلیشن باید دقت کافی داشت.

اگر نویسنده، دانشجو و یا محققی به عمد نام دانشگاهی که در آن تحصیل نکرده و یا اسم سازمانی را که در آن مشغول به کار نبوده به عنوان افیلیشن خود بیان کند، تبعات بدی برای نویسنده مقاله خواهد داشت. چرا که آن دانشگاه و موسسه می‌تواند به مجله شکایت کند و مجله هم نام آن فرد را در بلک لیست قرار می‌دهد. در این صورت اگر چنین فردی مقاله‌ای را به ژورنال دیگری هم ارسال کند، مقاله ریجکت می‌شود و چنین فردی دیگر نمی‌تواند در هیچ مجله‌ای مقاله چاپ کند.

دیدگاهتان را بنویسید