اجزای اصلی یک مقاله علمی

نوشتن مقاله خوب

اجزای اصلی یک مقاله علمی:

مقاله های علمی از اجزای مشخصی تشکیل شده اند که این اجزا باید به ترتیب و در بخش مشخص شده شان نوشته شوند این اجزا به ترتیب زیر قرار میگیرند.

هر مقاله علمی پژوهشی سه بخش اصلی دارد که این بخش ها هر یگ از اجزای مختلفی تشکیل شده اند این اجزا عبارتند از:بخش اولیه 2-ساختار بدنه3-بخش پایانی مقاله

همان طور که اشاره کردیم هر مقاله علمی پژوهشی از سه بخش تشکیل شده است که این سه بخش اصلی نیز بخش ها دیگری دارد تقسیم میشود ابتدا به بررسی ساختار اولین بخش مقاله خواهیم پرداخت که همان بخش اولیه میباشد:

بخش های اصلی اولیه پایانامه عبارتند از:

 • عنوان مقاله (Title)
 • اسامی نویسندگان (Name)
 • سازمان ها، دانشگاه های مربوط و نشانی آنها (Affiliation)
 • چکیده (Abstract) مقاله
 • واژگان کلیدی (Key Words)
 • مقدمه (Introduction)

هر مقاله با یک عنوان شروع میشود عنوان باید در ابتدای صفحه و با فونت و رنگ و سایز مشخص شده از سوی مجله نوشته شود و بخش بعدی اسامی نویسندگان میباشد که باید زیر عنوان نوشته شود و در این بخش حتما باید نویسنده مسئول مقاله نیز مشخص شود.بعد از اسامی نویسندگان در بخش پایانی همین صفحه اید یک بخش را اختصاص به افلیشن نویسندگان دهیم افلیش که همان اطلاعات شخصی نویسندگان میباشد باید به ترتیب آورده شوند نام و نام خانوادگی.ادرس ایمیل.نام و مدرک دانشگاهی هر یک از این افلیشن ها باید به ترتیب آورده شوند.در این بخش نیز باید نام نویسنده مسئول با علامت * مشخص گردد.

چکیده

علاوه بر این یکی دیگر از بخش های اولیه پایاننامه عبارتست از چکیده ساختار چکیده مقاله در تمامی مقالات پژوهشی مشابه است. چکیده می‌تواند به دو صورت ساختارمند یا بدون ساختار باشد. خلاصه بدون ساختار به صورت یک پاراگراف و پی در پی نوشته می‌شود. از سوی دیگر در چکیده دارای ساختار بخش‌های مختلف مانند مقدمه، روش کار، یافته‌ها و نتیجه‌گیری از یکدیگر جدا می‌شوند. چکیده به هر کدام از دو شکل بالا که نوشته شود در محتوای آن و اجزای تشکیل دهنده آن تغییری ایجاد نخواهد شد.
همان طور که در تصویر فوق نیز مشاهده میکنید بعد از چکیده کلمات کلیدی آوردی میشود.چند تا کلمه را به عنوان کلمات کلیدی در نظر میگیریم و بلا فاصله بعد از چکیده می آوریم.
بخش بعد از کمات کلیدی بخش مقدمه میباشدمقدمه یک بخش در حدود 300 کلمه میباشد که بعد از کلمات کلیدی آورده میشود مقدمه نوشته باید طوری باشد که یک دید کلی در مورد محتوای اصلی مقاله به نویسنده بدهد مقدمه جز بخش های مهم و اصلی میباشد که نوشتن آن با رعایت نکات ضروری است.مقدمه آخرین قسمت از بخش اولیه یک مقاله میباشد و بعد از مقدمه اجزای  بدنه اصلی مقاله شروع میشود.

بخش دوم یا بدنه اصلی (Main body)بدنه اصلی مقاله عبارت است از:

 • نقد و روش حل مسئله و انجام پژوهش (Methodology)
 • تئوری ها و فرضیه های (Theory) لازم
 • نتایج (Result) حاصل از تحقیق
 • بحث (Discussion) در مورد نتایج
 • ارزیابی (Validation) صحت جواب ها و پژوهش مورد نظر
اولین قسمت در بخش اجزای اصلی یک پایاننامه بخش روش انجام کار و روش حل مسئله میباشد.تمامی متد ها و ابزار هایی که در طول یک تحقیق به کار گرفته اید را در این بخش باید بنویسید.این بخش باید بسیار شفاف و واضح نوشته شود و نویسنده تمامی ابزار ها و متد های تحقیق را در  این بخش به صورت واضح و شفاف بنویسید.بعد از بخش متد ها شما میتوانید یک بخش از مقاله را به تئوری ها و فرضیه هایی اختصاص دهید که در طول تحقیقات به آنها دست یافته اید.
و اما بخش نتایج که بعد از مرحله متد ها آورده میشود و همانطور که میدانید هر تحقیق باید به یک سری نتایج منتهی شود که این نتایج همان اهداف تحقیق به حساب می آیند و اگر به اهداف تحقیق دست نیافتیم علنا تحقیقات بی فایده  خواهند بود.

ارزیابی تحقیق

 ارزیابی تحقیق انجام شده یکی از مهم ترین قسمت های هر مقاله علمی، ارزیابی نتایج حاصل از روش تحقیق به کار رفته برای حل مسئله است که در قسمت نتایج، به صورت بخش و یا زیربخش جداگانه بررسی می شود. نویسنده ملزم است با ارزیابی نتایج و اثبات صحت روش تحقیق مقاله اش که دارای پاسخ هایی صحیح، بهتر و دقیق تر و در حد امکان در مقایسه با روش های دیگر باشد، اطمینان لازم را از صحت نتایج به خواننده و داوران بدهد. برای آماده سازی این قسمت نویسنده می تواند یک جدول، رابطه، گراف قابل مقایسه از نتایج حاصل شده را تهیه و با نتایج مقاله و مرجع معتبر دیگری به همراه ذکر مرجع آن مقایسه نماید.

در انتخاب مرجع جهت مقایسه، بهتر است از مراجع معتبر و جدید استفاده شود. در صورت مقایسه نتایج با چند مرجع، اطمینان به صحت و درستی نتایج افزایش می یابد و خواننده را در درک بهتر نتایج یاری می نماید. این بخش همچنین، به نویسنده در نگارش ساختار مقاله و ترکیب نتایج حاصل شده از طریق الگوبرداری از مقاله های مرجع نزدیک به موضوع علمی اش کمک بسزایی می نماید.

این قسمت نیز شامل موارد زیر است:

 • نتیجه گیری نهایی (Conclusion) از تحقیق
 • معرفی حمایت کنندگان و تامین کنندگان مالی طرح پژوهشی (Acknowledgments)
 • منابع (References) و در صورت وجود بخش اضافات (Appendix)

بخش های پایانی یک مقدمه به نتیجه گیری ها و منابع تحقیق اختصاص دارد.اگر در طول تحقیقات از نوشته های یک نویسنده دیگر استفاده کرده اید و یا به منابع دیگراستناد کرده اید در بخش پایانی مقاله حتما باید به آنها اشاره کنید.

دیدگاهتان را بنویسید