اجزای مقاله

4 components of an effective success story1 - اجزای مقاله

برای نگارش مقاله شما نیاز به اجزای خاص دارید تا مانند یک نقشه و مپ آن را بچینید که در موارد زیر آن ها را شرح داده ایم :

اجزای مقالات

 • عنوان (Tittle) : نخستین بخش و استارت کار که مهمترین عامل است و باید بر اساس علاقه و ارتباط  ، موضوع انتخاب شود
 • چکیده (Abstract) : چکیده مطلب همیشه یک عامل مهم برای خواننده میباشد خواننده با خواندن این بخش میتواند اهمیت مقاله شما را دریابد
 • کلمات کلیدی (Keywords) : کلمات کلیدی را در مقالات قبلی توضیح دادیم کلمات کلیدی میتوانند کاربران را به چالش بکشند و آن ها را با مقاله شما آشنا کنند.
 • مقدمه (Introduction) : مقدمه میتواند مهمترین عامل برای خواندن مقاله شما توسط اشخاص مهم باشند پس باید به بهترین نحو شروع شود.
 • مواد و روش‌ها (Materials and methods) : بخشی است که اگر مقاله شما تئوری نباشد باید دستگاه ها و تجهیزات آن ریز به ریز معرفی شود.
 • نتایج (Results) : باید دستاوردها، یافته‌ها و مقادیر عددی نتایج آزمایش، اهمیت و با ارزش بودن آن‌ها کاملاً دقیق و به صراحت توضیح داده شود و ویژگی‌های آماری نیز ذکر گردد.
 • بحث (Discussion) : در این قسمت باید پژوهش‌های قبلی و مرتبط با موضوع مقاله که در بخش مقدمه عنوان شده‌اند، بیان شوند و مقایسه‌ای از روش‌ها/ نتایج ذکر شده در آن مقالات با روش‌ها/ نتایج این پژوهش (پشتیبانی) گیرد.
 • نتیجه‌گیری (Conclusion) : این بخش مشابه چکیده مقاله است اما به شکل کلی‌تر، زیرا conclusion محدودیت در تعداد کلمات ندارد
 • تقدیر و تشکر (Achnowledgment) : بخشی است که در همه نوع مقاله ای و جود ندارد و اگر مایل هستید آن را انجام دهید .
 • مراجع (References) : منابع ذکر شده در مقاله نوشته شده مهمترین عامل اجزای مقاله است.
 • ضمیمه (Appendix) : مطالبی که مرتبط با متن مقاله بوده اما ذکر آن‌ها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد
 • موارد تکمیلی (Supplementary materials) : در برخی از مقالات، کد و برنامه نوشته شده برای (پشتیبانی) شبیه سازی‌ها، عکس و یا فیلم‌هایی که از پدیده‌های در رابطه با موضوع مقاله تهیه شده است، تحت عنوان supplementary materials در سایت مجله گذشته می‌شود به طوری که دیگران بتوانند دانلود کنند و با استفاده از آن‌ها درک بهتری از نتایج و چگونگی (پشتیبانی) پژوهش بدست آورند.
مطلب پیشنهادی :  بورسیه مقطع دکتری در دانشگاه اسلو نروژ ، سال 2019

 

دیدگاهتان را بنویسید