ارزیابی مقالات

self assessment - ارزیابی مقالات

داوران توسط سردبیر مجله داوران مشخص میشود اما قبل از آن بایدنگارش مربوط به مجله رئایت شده باشدو همچنین مقاله نیز به درستی برای مجله ارسال شود و manuscript تهیه شود . داوران هم نیز باید داوری کردن مقاله بپذیرند و سپس تجزیه و تحلیل آن را از سوی سایت مجله انجام دهند شکل (۳-۲۰) نشان می‌دهد مقاله ارسال شده در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳ به مجله ارسال شده و در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۳، مقاله تحت داوری قرار گرفته است. لازم به ذکر است که وضعیت فعلی (Current Status) مقاله تازه ارسال شده ابتدا «Submitted»، سپس «With Editor» و در نهایت «Under Review» خواهد شد.

مقالات چگونه ارزیابی میشوند

تعداد داور هایی که برای یک مقاله انتخاب میشوند یک عدد نیست و معمولا این تعداد به چندین دارو میرسد .
سه حالت برای ارزیابی مقالات در انتها وجود دارد :

  • پذیرش (Accept)
  • اصلاح (Revise)
  • رد (Reject)

حالت هایی که انتخاب شده است مشخص است که میتواند پذیرفته شود ، اصلاحیه باید در مقاله صورت بپذیرد یا به طور کاملا رد شود . پذیرفته شدن مقاله در انتها به چاپ آن می انجامد = رد شدن آن یعنی مقاله به هیچ وجه ارزش نداشته است و اصلاح یعنی ارزش مقاله بالا است اما نیاز مند اصلاح استکه دو حالت دارد :

  1. اصلاح جزیی (Minor revision): ایراد هایی که نگارشی هستند مانند غلط های املایی – جمله بندی ها و …
  2. اصلاح کلی و عمیق (Major revision) : یرادهای محتوایی و مفهومی به مقاله گرفته شده و نویسندگان برای پاسخ به سوالات داوران نیازمند تلاش بیشتر می‌باشند.

 

 

 

ممنون از این که با ما همراه بودید اگر مقاله رد شد فرد نباید ناامیدانه دست از تلاش بردارد و قطعا میتواند ایده و نظریه ای را که دارد ثابت کند .

دیدگاهتان را بنویسید