نمونه مقاله رشته کامپیوتر

CEITS01 poster - نمونه مقاله رشته کامپیوتر

شماره 1 : مقایسه پروتکل های مسیریابی مبتنی بر تقاضا در شبکه های موبایلی

  علی کیان پور – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوتر، اراک، ایران

چکیده مقاله:

MANET یک شبکه بی سیم دینامیکی است که می تواند بدون نیاز به هر گونه زیر ساختار از قبل تهیه شده ای شکل بگیرد که درآن هر گره می تواند به عنوان یک مسیریاب عمل کند. یکی از مباحث اصلی MANET طراحی پروتکل های مسیریابی قوی است که برای شکل شبکه در حال تغییر به صورت تصادفی و مکرر تطبیق یافته است. در این مقاله، ما به مقایسه و ارزیابی عملکرد سه نوع از پروتکل های های مسیریابی کاربردی این شبکه ها پرداخته ایم، پروتکل های مبتنی بر تقاضای AODV، DSR و AOMDV. این سه پروتکل مسیریابی در شبکه های MANET معرفی شده و نتایج ارزیابی کارایی آن ها تحت شاخص های نسبت تحویل بسته، گذردهی، بار نرمال مسیریابی و تاخیر انتها به انتها ارایه شده است. نتایج شبیه سازی NS-2 نشان می دهد که پروتکل AODV همیشه بار مسیریابی کمتری در مقایسه با DSR و AOMDV دارد. در شاخص تاخیر انتها به انتها پروتکل DSR، و در نسبت تحویل بسته و گذردهی پروتکل AOMDV عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. این نتایج ما را به سمتی سوق می دهد که پروتکل های مسیریابی شبکه را با توجه به کاربرد آن ها و براساس شاخص موردنیاز، انتخاب کنیم.

کلیدواژه‌ها:

ارزیابی کارایی، پروتکل های مسیریابی مبتنی بر تقاضا، شبکه های MANET، شبیه سازی.

شماره 2 : مقایسه شبیه سازهای برتر شبکه های بین خودرویی

علی کیان پور – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوتر، اراک، ایران

چکیده مقاله:

در چند سال اخیر تعداد اتومبیل ها در جاده ها افزایش یافته است که این امر منجر به تراکم وسایل نقلیه و در تعاقب آن افزایش تصادفات جاده ای شده است. تکنولوژی بی سیم هدفش ایجاد امکانات پیشرفته در وسایل نقلیه و کاهش عوامل ایجاد کننده ی تصادفات بوده است. کاربرد و استفاده از وسایل ایمنی در خودروها باید به طور جامع و کامل قبل از آن که در یک جاده ی واقعی به کار گرفته شود مورد آزمایش قرار گیرد تا بدین وسیله بتوان به خطاها و نقص های آن پی برد. برای سادگی و هزینه کم از ابزار مجازی برای آزمایش این موضوع استفاده می شود. در واقع شبیه سازهای VANET یک ابزار مجازی تست شبکه می باشند که برای مقاصد ترافیکی به کار می روند. ابزارها و وسایل بسیاری برای این منظور بوجود آمده اند که اکثر قریب به اتفاق آنها با عمل متقابل و به موقع مشکل دارند. در این مقاله، هدف ما معرفی و مقایسه شبیه سازی شبکه های بین خودرویی می باشد تا بتوانیم بر حسب نیاز و کاربرد شبکه خود از شبیه ساز مناسبی در این شبکه ها استفاده کنیم.

کلیدواژه‌ها:

معرفی، مقایسه، شبکه های بین خودرویی، شبیه سازها.

دیدگاهتان را بنویسید