ترتیب نام نویسندگان در مقاله

123 copy - ترتیب نام نویسندگان در مقاله

ترتیب نام نویسندگان در مقاله

ترتیب نام نویسندگان در مقاله زمانی مطرح می‌شود که دو یا چند پژوهشگر با مشارکت هم تحقیقی را انجام داده و مقاله‌ای را می‌نویسند.

همه افراد دوست دارند که نام آن‌ها به عنوان نویسنده اول در مقاله ذکر شود؛ چراکه اولین نامی که خواننده می‌بیند اسم نویسنده اول است. همچنین زمانی که پژوهشگری می‌خواهد به مقاله‌ای رفرنس دهد، با توجه به قوانین رفرنس‌دهی، اگر تعداد نویسندگان بیشتر از دو نفر باشد، تنها نام نویسنده اول را ذکر کرده و نام بقیه نویسندگان را تحت عنوان “همکاران” و “et al.” بیان می‌کند. همین امر باعث شده که نویسنده اول جایگاه بالاتری نسبت به سایر نویسندگان مقاله داشته باشد.

ترتیب نام نویسندگان در مقاله مستخرج از پایان نامه

معمولاً نام نویسندگان به ترتیب با توجه به سهم مشارکت هریک از آن‌ها، بعد از عنوان مقاله و قبل از افیلیشن(Affiliation)، نوشته می‌شود. این روش، رایج‌ترین روش برای نوشتن ترتیب نام نویسندگان در مقاله است. در این شیوه نویسنده‌ای که بیشترین مشارکت و فعالیت را در انجام تحقیق و نگارش مقاله داشته، به عنوان نویسنده اول نوشته می‌شود. و نام نویسندگان دیگر به ترتیب مشارکتشان بیان می‌شود.

در مقالاتی که از پایان نامه استخراج شده، نام دانشجو و استاد راهنما به عنوان نویسندگان مقاله نوشته می‌شود. در بسیاری از موارد نام دانشجو به عنوان نویسنده اول مقاله مطرح می‌شود. چراکه دانشجو برای نگارش پایان نامه خود زمان زیادی را صرف کرده و بیشترین مشارکت را در انجام این پژوهش دارد.

اما در برخی موارد هم دانشجویان ترجیح می‌دهند تا نام استاد راهنما را به عنوان نویسنده اول بنویسند. آن‌ها ممکن است برای احترام به استاد و یا بهره‌مندی از نام استاد برای گرفتن سریع اکسپت، چنین تصمیمی را بگیرند. اما باید توجه داشت که نام نویسنده در گرفتن اکسپت هیچ تاثیری ندارد. معمولاً سردبیر مجلات مختلف، مقاله را بدون نام به ادیتور ژورنال، برای داوری می‌فرستد.

وظایف نویسنده مسئول مقاله

نویسنده مسئول یکی از نویسندگان مقاله است که در فرآیند چاپ مقاله مسئولیت مکاتبه با مجله را بر عهده دارد. یعنی فردی است که مقاله را از طریق ایمیل یا به صورت آنلاین به مجله ارسال و سابمیت می‌کند. و ایمیل نویسنده مسئول در مقاله نوشته می‌شود. چنین فردی باید بعد از سابمیت مقاله، مدام ایمیل خود را چک کنید؛ چراکه ادیتور مجله نتیجه داوری مقاله، نامه اکسپت یا ریجکت و یا ریوایز مقاله را به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال می‌کند.

یک نویسنده می‌تواند هم نویسنده اول و هم نویسنده مسئول باشد.

حداکثر تعداد نویسندگان مقاله

هیچ محدودیتی در مورد تعداد نویسندگان مقاله وجود ندارد. اما باید نام افرادی نوشته شود که در طراحی، انجام آزمایش، جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل یا تفسیر اطلاعات و نوشتن بخش‌های مختلف مقاله مشارکت داشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید