ویژگی های یک مقاله isi

ضریب تاثیر یا Impact Factor

ویژگی های یک مقاله isi

 

هر مقاله ای که در موسسه ISI  به چاپ میرسد بایستی دارای مشخصات خاصی باشد که در زیر به اختصار توضیح داده میشود:

1.عنوان مقاله:

عنوان مقاله ISI بایستی سلیس، کوتاه و دارای کلمات کلیدی پژوهشی و کاربردی باشد. عناوینی که طولانی بوده و کلمات کلیدی ناملموسی دارند از ارزش علمی کمتری برخوردار هستند.

2. Abstract یا چکیده:

یکی از مهترین بخشهایی که بایستی در نوشتن یک مقاله ISI  به آن توجه نمود بخش Abstract یا همان چکیده میباشد. در مقاله ISI  بایستی این بخش قوی بوده و اطلاعات کلی در مورد تمام مراحل کار را در اختیار بگذارد. بخش چکیده بایستی خوانا بوده و دارای هیچگونه ابهامی نباشد. این بخش بایستی شامل عنوان مقاله و روش انجام کار و مراحل آن و نتیجه به دست آمده به طور مختصر و مفید باشد. 

3. Introduction یا مقدمه:

این بخش از یک مقاله ISI بایستی شامل اطالاعات کامل و پژوهشها و نتایج محققان قبلی و نتایج به دست آمده از پژوهش آنها باشد. در واقع در این قسمت نویسنده با طرح سوال و جواب از پژوهش محققان دیگر به توضیح پژوهش خود پرداخته و موضوع را برای فهم و درک بیشتر بسط میدهد.

در تمامی این قسمتها رعایت ترتیب سالهای انجام پژوهشهایی که قبلا صورت گرفته و نویسنده مقاله در نگارش مقاله خود به آنها پرداخته است الزامی میباشد. این قسمت در مقاله ISI دارای اهمیت خاصی میباشد به طوریکه اگر نویسنده نتواند پژوهشهای قبلی را کامل و با رفرنس دهی به مرجع مربوطه توضیح دهد مقاله او اعتبار کافی برای مقاله ISI را دارا نبوده و از نظر موسسه رد میشود.

4. روش تحقیق:

در این بخش تمامی کارهایی که محقق برای نوشتن مقاله انجام داده است بایستی آورده شود از جمله موادی که به کار برده شده و یا نمونه هایی که گرفته شده است بایستی ذکر گردد.

5. نتایج و بحث:

در این بخش از یک مقاله ISI بایستی نتایج خود فرد و نتایجی که قبلا در پژوهشهایی که مرتبط با موضوع آن فرد انجام شده به طور کامل و خوانا آورده شود.

در واقع در این بخش نویسنده به مقایسه نتایج خود با دیگر محققان میپردازد. نویسنده در این بخش بایستی سعی کند حدالامکان به بحث در مورد پژوهشهایی بپردازد که به روز بوده و حاصل تحقیقات جدید باشد تا اعتبار علمی مقاله ISI خود را بالا ببرد.

6. رفرنس :

این بخش یکی از مهمترین و اصلی ترین بخشها در نوشتن یک مقاله ISI میباشد به طوریکه وجود کوچکترین ایراد در این بخش باعث ساقط اعتبار آن برای پذیرش  به عنوان مقاله ISI میشود. تمامی رفرنس ها بایستی با تمام جزئیات نوشته شود و هیچ نکته ای اعم از نام نویسنده، تعداد صفحات و نام مجله در آن از قلم نیفتد. 

مطلب پیشنهادی :  بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

دیدگاهتان را بنویسید