کاورلتر چیست و چه کاربردی دارد؟

ac image xl1549192378Dv copy - کاورلتر چیست و چه کاربردی دارد؟

کاورلتر چیست و چه کاربردی دارد؟

از نکات بسیار قابل توجهی که در ارسال مقاله به یک ژورنال مورد توجه قرار میگرید نگارش کاورلتر میباشد.اما کاورلتر چیست و چه کاربردی دارد؟

کاورلتر چیست؟

کاور لتر نامه ای است که از طریق نویسنده مقاله به سردبیر مجله نوشته میشود و همراه با مقاله به سردبیر ارسال میشود.این نامه میتواند تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله شما داشته باشد. کاور لتر معمولاً با نگارش نام و افیلییشن نویسندگان و همچنین راه‌های برقراری ارتباط با نویسندگان مقاله آغاز می‌شود. در ادامه توضیحاتی درباره نوع مقاله، دلیل انجام پژوهش و نکات مهم مقاله آورده می‌شود. همچنین علت ارسال مقاله به این مجله و همسویی آن با حیطه موضوعی مجله شرح داده می‌شود.

در نهایت توضیحات مربوط به کپی رایت و همچنین چاپ نکردن مقاله در مجلات دیگر آورده می‌شود. اگرچه در بسیاری از موارد نسخه‌های آماده‌ای از کاور لتر را می‌توان با جستجو در اینترنت به دست آورد اما پژوهشگران باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که جذابیت کاور لتر و همچنین اختصاصی بودن آن باعث توجه ادیتور مجله به مقاله خواهد شد.

بسیاری از نویسندگان نوشتن کاور لتر را فقط از سر تکلیف میدانند و در نوشتن آن دقت و توجه کافی را به کار نمیگیرند اما توصیه ی ما به این دانشجویان این است که در نوشتن این قسمت نیز اندازه سایر بخش های مقاله دقت و توجه کافی را داشته باشند زیرا این نامه به تنهایی میتواند تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله و جلب توجه داوران داشته باشد.شما باید با دقت و تمرکز کافی دلایل انتخاب مجله و کاربرد ها و تاثیراتی که مقاله میتواند روی مجله داشته باشد را در نامه بنویسید.محققین به این نتیجه دست یافته اند که نگارش کاورلتر مناسب تاثیر به سزایی در پذیرش مقاله دارد.

نکات مهم در نوشتن Cover Letter

  • ذکر نام صحیح مجله
  • به اهداف و چشم انداز مجله توجه کنید، آیا تحقیق انجام شده با آنها مطابقت دارد؟
  • نام ادیتور؛ برخی از مجلات در حوزه های مختلف فعالیت دارند و چند ادیتور دارند و مدیریت هر حوزه برعهده یک ادیتور می باشد. هنگام نوشتن کاور لتر باید ادیتور مناسب را انتخاب کنید. اگر ادیتور مشخصی وجود ندارد، کاور لتر به Editor-in-Chief نوشته می شود.
  • عنوان صحیح دست نوشته، type of paper به چه صورت منتشر شود؟
  • اطلاعات پیش‌ زمینه در خصوص کار خود ارائه دهید. چه چیز سبب اهمیت موضوع گشته است؟
  • ضرورت انجام این تحقیق چیست؟ چرا این تحقیق را انجام دادید؟
  • در این تحقیق از چه روش هایی استفاده کردید؟ روش های اصلی را بیان کنید.
  • کلیه اطلاعات مربوط به کمک هزینه تحقیق را ارائه نمایید.
  • اطلاعات تماس نویسنده مسئول مکاتبات را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید